BẢNG GIÁ DỊCH VỤ SỮA CHỬA CASIOHCM

DỊCH VỤCHI PHÍ
Cắt mắc dây Miễn phí
Đánh bóngĐánh bóng dây hoặc vỏ 130.000đ
Đánh bóng toàn bộ200.000đ
Thay kínhThay kính thường250.000đ – 300.000đ
Thay kính Sapphire350.000đ – 500.000đ
Thay các phụ kiện khácThay Nhông200.000đ – 1.500.000đ
Thay máy200.000đ – 3.500.000đ
Thay pin đồng hồ quartz80.000- 300.000đ
Thay IC170.000đ – 800.000đ
Thay khóa170.000đ – 300.000đ
Thay ống100.000đ – 200.000đ
Thay lịch250.000đ – 500.000đ
Thay ti nút170.000đ – 300.000đ
Lau dầuLau Dầu đồng hồ pin170.000đ – 320.000đ
Lau dầu đồng hồ cơ320.000đ – 520.000đ
Xử lí hấp hơi 50.000đ – 100.000đ